Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00-14.00))
Termin szkolenia: 08 maja 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: personel
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 430,00 zł 528,90 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Personel w laboratorium – od zatrudnienia po monitorowanie kompetencji personelu

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest w sposób prosty, poparty licznymi, konkretnymi przykładami zobrazować zasady postępowania z personelem w laboratorium począwszy od postępowania z personelem nowozatrudnionym, poprzez nadawanie uprawnień i upoważnień, nadzorowanie personelu, kończąc na monitorowaniu kompetencji. W trakcie szkolenia zostaną zinterpretowane wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie personelu, co następnie poprzez prezentację przykładowych rozwiązań usystematyzuje te wymagania, w tym częsty problem występujący w laboratoriach związany z przypisaniem wymagań kompetencyjnych do poszczególnych funkcji oraz odpowiedzialności i uprawnień wynikających z tych funkcji.

Szkolenie odbywa się poprzez prezentacje gotowych, przykładowych rozwiązań, które mogą zostać zaimplementowane w laboratorium. Tematyka szkolenia obejmie także praktyczne rozwiązania możliwe do zastosowania w laboratorium w zakresie nadzorowania personelu oraz monitorowania jego kompetencji.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie warsztatów będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie personelu?
 • Jak definiować personel wewnętrzny i personel zewnętrzny?
 • Jak powinna wyglądać procedura dot. personelu?
 • Jakie zapisy należy utrzymywać w związku z personelem?
 • Jakie zidentyfikować funkcje mające wpływ na działalność laboratoryjną?
 • Jakie mogą być wymagania kompetencyjne dla poszczególnych funkcji?
 • Jakie odpowiedzialności i uprawnienia należy nadać personelowi w laboratorium?
 • Do czego należy upoważnić personel?
 • Jak postępować z personelem nowozatrudnionym i jakie zapisy mogą temu towarzyszyć?
 • Jak nadzorować personel i jakie zapisy mogą temu towarzyszyć?
 • Jak monitorować kompetencje personelu i jakie zapisy mogą temu towarzyszyć?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie przeznaczone dla personelu funkcyjnego laboratorium (Kierownik Laboratorium, Kierownik Jakości) odpowiedzialnego za nadzorowanie i zarządzanie personelem.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: personel_w_laboratorium

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: