Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00-14.00))
Termin szkolenia: 09 września 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Środowisko_pracy
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Pobieranie próbek powietrza czynników pyłowych, chemicznych, włókien respirabilnych w środowisku pracy: zasady, obliczanie wskaźników narażenia, weryfikacja, szacowanie niepewności, potwierdzanie ważności wyników.

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem kursu jest przedstawienie wymagań norm: PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004, PN-Z 04202-02:1988, PN-Z-04507:2022-05, PN-Z-04508:2022-05 w zakresie zasad pobierania próbek powietrza w środowisku pracy.

Szkolenie wskaże najczęściej popełniane błędy popełniane w trakcie pobierania próbek powietrza oraz dokonywania obliczeń wskaźników narażenia

Zagadnienia merytoryczne /Najważniejsze zagadnienia na jakie znajdą Państwo odpowiedź w ramach szkolenia:

Przegląd aktów prawnych oraz norm i metodyk zawierających aktualne wymagania pobierania próbek czynników pyłowych, czynników chemicznych, włókien respirabilnych w powietrzu środowiska pracy.

Pobieranie próbek pyłowych i chemicznych czynników szkodliwych oraz włókien respirabilnych w powietrzu: wymagania i wskazania.

Ocena narażenia zawodowego na czynniki pyłowe, czynniki chemiczne oraz włókna respirabilne (wskaźnik narażenia) w świetle aktualnych wymagań.

Walidacja/ weryfikacja metod pobierania próbek z oszacowaniem i oceną niepewności metody dla wymienionych czynników szkodliwych w środowisku pracy, przykłady obliczania.

Potwierdzanie ważności wyników badań etapu pobierania próbek powietrza, monitorowanie oraz planowanie działań.

Przedstawianie wyników badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań dokumentów odniesienia.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego pracownika laboratorium pobierającego próbki powietrza w środowisku pracy oraz dla personelu odpowiedzialnego za weryfikację/walidację metod badawczych, a także za raportowanie i autoryzację sprawozdań z badań.

Nasz wykładowca: Grzegorz Jenczała

Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, auditor techniczny i ekspert w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy, szkoleniowiec, wykładowca i trener.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Karierę w obszarze badań w środowisku pracy rozpoczynał wiele lat temu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, następnie kompetencje zdobywał i rozwijał w kolejnych laboratoriach wykonujących badania w środowisku pracy. Zajmował się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych, weryfikacją i walidacją tych metod oraz szacowaniem niepewności.

Obecnie Specjalista ds. Systemu Zarządzania oraz Kierownik Techniczny i Specjalista w zakresie badań i pomiarów w środowisku pracy w trzech laboratoriach badawczych, współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, właściciel firmy współpracujący z MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: środowisko pracy

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: