Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00 – 14.00))
Termin szkolenia: 28 listopada 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Zakres merytoryczny szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione normy:

  • PN-ISO 5667-10:2021-11 – Jakość wody – Pobieranie próbek — Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków,
  • PN-ISO 5667-11:2017-10 – Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych,
  • PN-ISO 10381-5:2009 – Jakość gleby — Pobieranie próbek — Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby,
  • PN-ISO 10381-4:2007 Jakość gleby — Pobieranie próbek — Część 4: Zasady dotyczące postępowania podczas badań terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych,
  • PN-EN ISO 5667-6:2016-12/A11:2020-10 – Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni.

Zakres szkolenia:

– omówienie norm w szczególności etapu pobierania próbek,

– omówienie przygotowania przyrządów pomiarowych i wyposażenia pomocniczego przed pomiarami terenowymi,

– omówienie zapisów technicznych w protokole z pobierania próbek,

– omówienie wymagań wyposażenia pomiarowego oraz przeznaczonego do pobierania próbek.

Dla kogo dedykowane:

szkolenie dedykowane do pracowników laboratoriów zajmujących się poborem próbek ścieków, wody podziemnej, rzek i strumieni oraz gleby z terenów naturalnych i przemysłowych.

Forma szkolenia: wykład  + przykłady z działalności laboratoryjnej + dyskusja (pytania).

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowcaKrzysztof Jędrzejczyk –

absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej.

Praktyk, wieloletnie doświadczenie w pracy w Laboratorium zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił wiele funkcji od próbkobiorcy, kierownika Pracowni Badań Terenowych po funkcje statystyka i następnie kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji.

Zawodowo związany był również z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Ekspert, szkoleniowiec i konsultant MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: