Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6,5 h (8.00-14.30))
Termin szkolenia: 10 września 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: środowisko pracy
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia:

celem kursu jest przedstawienie wymagań dla realizacji pomiarów oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy oświetleniowej PN-EN-12464-1:2022-01 oraz pomiarów oświetlenia na zewnątrz,

Najważniejsze zagadnienia na jakie znajdą Państwo odpowiedź w ramach szkolenia / zakres merytoryczny szkolenia:

 • Terminy i definicje stosowane w pomiarach oświetlenia elektrycznego
 • Przepisy prawne oraz normy i metodyki dotyczące pomiarów oświetlenia elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz
 • Wyposażenie pomiarowe, badawcze i pomocnicze niezbędne w badaniach oświetlenia elektrycznego
 • Metodyka wykonywania pomiarów oświetlenia elektrycznego we wnętrzach z elementami znowelizowanej normy PN-EN-12464-1:2022-01
 • Metodyka wykonywania pomiarów oświetlenia elektrycznego na zewnątrz z elementami normy PN-EN-12464-2:2014-05
 • Metodyka wykonywania pomiarów oświetlenia elektrycznego na zewnątrz
 • Weryfikacja metod: przykład
 • Ocena niepewności pomiaru: składowe budżetu niepewności, przykład obliczeń
 • Elementy potwierdzenia ważności wyników możliwe do zastosowania w pomiarach oświetlenia elektrycznego.
 • Zawartość sprawozdania z badań

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

 • szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium zajmującego się pomiarami oświetlenia elektrycznego w środowisku pracy.

Nasz wykładowca: Grzegorz Jenczała

Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, auditor techniczny i ekspert w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy, szkoleniowiec, wykładowca i trener.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Karierę w obszarze badań w środowisku pracy rozpoczynał wiele lat temu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, następnie kompetencje zdobywał i rozwijał w kolejnych laboratoriach wykonujących badania w środowisku pracy. Zajmował się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych, weryfikacją i walidacją tych metod oraz szacowaniem niepewności.

Obecnie Specjalista ds. Systemu Zarządzania oraz Kierownik Techniczny i Specjalista w zakresie badań i pomiarów w środowisku pracy w trzech laboratoriach badawczych, współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, właściciel firmy współpracujący z MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod:  Środowisko pracy

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: