Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (10 h – 2*5H (9.00-14.00))
Termin szkolenia: 30-31 sierpnia 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: pozyskiwanie środków finansowych
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 800,00 zł 984,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z ofertą Komisji Europejskiej.

Celami szkolenia są:

 • pozyskanie wiedzy na temat zasad finansowania projektów ze źródeł Komisji Europejskiej-
 • przekazanie aktualnych informacji o zasadach i możliwościach finansowania projektów Horyzont Europa
 • spotkania brokerskie czyli gdzie warto bywać
 • HOP ON jako szansa na dołączenie do realizowanego projektu

 

Zagadnienia merytoryczne /Najważniejsze zagadnienia na jakie znajdą Państwo odpowiedź w ramach szkolenia:

 • Pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych w Horyzoncie Europa;
 • Horyzont Europa w pigułce: filary HE / klastry / misje / partnerstwa;
 • Wybór właściwej dla siebie i instytucji roli w projekcie;
 • Spotkania brokerskie czyli jak zbudować konsorcjum;
 • Sposobów przełożenia pomysłu na projekt;
 • Struktury wniosku i jego głównych części;
 • Planowania budżetu;
 • Zasady finansowania projektów w Horyzoncie Europa w formie ryczałtowej (Lump Sum);
 • Aktualne konkursy;
 • Elektronicznego systemu składania wniosków.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + warsztaty

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont Europa, osób realizujących projekty w programie Horyzont Europa, pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont Europa..

Nasz wykładowca: mgr inż. Katarzyna Skorupa – ekspert z zakresu realizacji oraz rozliczania grantów/ projektów. Z wykształcenia chemik oraz magister inżynier na kierunku – Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia studiów interdyscyplinarnych, UAM, Politechniki Łódzkiej i WAT. Obecnie w pracy zawodowej na uczelni zajmuje się m.in. nawiązywaniem i koordynowaniem współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi dotyczącej realizacji prac B+R, pisaniem wniosków o granty naukowe, rozliczaniem projektów. Wcześniej związana z laboratorium badawczym gdzie pełniła funkcje Kierownika ds. technicznych.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: