Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h (8.00-12.00))
Termin szkolenia: 15 lutego 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: mikrobiologia ISO 29201:2022

Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny szkolenia z zakresu oceny niepewności zgodnie z normą PN-EN ISO 29201:2022

Cel szkolenia: szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. Treści szkolenia podzielone zostaną na bloki tematyczne w których prowadzący omówi wymagania poszczególnych dokumentów, zasady przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych po czym w części praktycznej zostanie przedstawiony sposób prowadzenie obliczeń poszczególnych wielkości. W ramach szkolenia uczestnicy na podstawie przygotowanych ćwiczeń będą dokonywać obliczeń przedziału ufności oraz dokonywać stwierdzeń zgodności z zastosowanie zasad opisanych w dokumencie ILAC G8:09/2019.

Program szkolenia

 1. Omówienie wymagań dokumentowania ustaleń z klientem w zakresie prezentacji  niepewności i stwierdzania zgodności.
 2. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 29201:2022 w zakresie podejścia globalnego dla mikrobiologicznych badań wody: niepewność operacyjna – eksperyment laboratoryjny, dobór matryc, dobór wyników, obliczenia – wymagania aneksu F
  Niepewność rozkładu – obliczenia, wybór sposobu obliczania – wymagania aneksu C, D i E
 3. Warsztaty – obliczanie przedziału ufności dla metod z częściowym potwierdzeniem i bez potwierdzenia na podstawie przygotowanych przykładów.
 4. Warsztaty – wyliczanie przedziału ufności dla bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 – przypadek szczególny
 5. Omówienie wymagań dokumentu ILAC G8:09/2019. Przedstawienie algorytmu postepowania w procesie stwierdzania zgodności dla zasady prostej akceptacji, binarnej zasady z pasmem ochronny oraz niebinarnej zasady z pasmem ochronnym.
 6. Warsztaty – praktyczne dokonywanie oceny zgodności dla przygotowanych wyników z wykorzystaniem wszystkich trzech zasad.
 7. Warsztaty – podsumowujące szkolenie ćwiczenie polegające na obliczeniu przedziału ufności dla różnych metod i dokonanie stwierdzenia zgodności.
 8. Prezentacja niepewności i stwierdzania zgodności na sprawozdaniach z badań – omówienie różnych możliwości na podstawie praktycznych przykładów.

Forma szkolenia: krótkie wprowadzenie + przykłady z działalności laboratorium + wspólne warsztaty.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: do personelu odpowiedzialnego za ocenę niepewności oraz dla personelu upoważnionego do stwierdzania zgodności. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie norm wykorzystywanych do oceny zgodności oraz dokumentu ILAC G8:09/2019. W trakcie szkolenie uczestnicy będą doskonalić praktyczne umiejętności stosowania wymagań w bieżącej pracy laboratorium. Uczestnicy szkolenia w trakcie szkolenia opracują arkusze obliczeniowe, które będą gotowym narzędziem do wykorzystania w pracy rutynowej.

Nasz wykładowca:

mgr Marta Tytko – ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Mikrobiologia ISO 29201:2022

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: