Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00-14.00))
Termin szkolenia: 10 września 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: walidacja_PCR_real-time PCR
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 550,00 zł 676,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Problemy w procesie walidacji/ weryfikacji metod molekularnych.

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji pracowników,  zwiększenie stanu ich wiedzy potrzebnych do realizacji procesu walidacji/ weryfikacji metod molekularnych (metod techniką PCR i real-time PCR).

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  2. Metody badań molekularnych – proces wdrożenia w Laboratorium
  3. Walidacja techniki PCR i real-time PCR – podstawowe kroki
  4. Walidacja/weryfikacja- sprawdzenie możliwości realizacji metod – główne problemy
  • Zasoby
  • Zakres walidacji/weryfikacji,
  • Kryteria stosowane w walidacji/weryfikacji – częsty błąd
  • Monitorowanie procesu walidacji
  • Ocena niepewności pomiaru
  1. Zmiany w metodach badań: uaktualnienie, nowa metoda

Forma szkolenia: wykłady z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za proces walidacji/weryfikacji metod techniką PCR i real-time PCR. Dla personelu laboratoriów badawczych, posiadających akredytację, starających się o akredytację oraz laboratoriów niebędących zainteresowanych formalną akredytacją wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Nasz wykładowca: dr Halina Wróblewska – doktorat z zakresu mikrobiologii.

Wieloletni pracownik – stanowisko Kierownik i pełniący funkcję Kierownika ds. Jakości akredytowanych laboratoriów mikrobiologicznych badających próbki środowiskowe, żywnościowe, materiału biologicznego.

Organizacja i Kierownik (pełniący funkcję Kierownika ds. Jakości) pierwszego w Polsce  laboratorium badania  żywności genetycznie modyfikowanej, umieszczenie laboratorium GMO na liście laboratoriów referencyjnych Ministerstwa Zdrowia, uzyskanie akredytacji laboratorium w zakresie badań jakościowych i ilościowych GMO, umieszczenie laboratorium na liście ENGL, a także współpraca laboratorium ze Wspólnotowym Referencyjnym Laboratorium w miejscowości Ispra (Włochy) – jako laboratorium Referencyjne i Narodowe.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium mikrobiologicznym, molekularnym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów: Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów, toksykologii, a także zagadnień związanych z systemem zarządzania, z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz monitorowaniem ważności badań prowadzonych w laboratorium.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie wykładowca na uczelniach wyższych UW, SGGW Warszawa oraz prowadzi działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń oraz współpraca z krajową jednostką akredytującą.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: proces walidacji/weryfikacji metod techniką PCR i real-time PCR.

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: