Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 21 czerwca 2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: norma 17034
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Znowelizowana polityka Polskiego Centrum Akredytacji – DA-06 dot. zapewnienia spójności pomiarowej wyników pomiarów, w sposób jednoznaczny definiuje kompetentnego producenta materiałów odniesienia jako spełniającego wymagania normy ISO 17034.

Celem szkolenia jest omówienie w sposób praktyczny, poparty licznymi przykładami, wymagań normy PN-EN ISO 17034:2017 z uwzględnieniem wytycznych przewodników:

 • ISO Guide 35:2017 Reference materials — Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability,
 • ISO Guide 31:2015 Reference materials — Contents of certificates, labels and accompanying documentation,
 • ISO Guide 33:2015 Reference materials — Good practice in using reference materials.

W trakcie szkolenia prezentowane będą konkretne rozwiązania systemowe możliwe do zaimplementowania przy produkcji materiałów odniesienia, poczynając od planowania produkcji, poprzez kontrolę produkcji, przetwarzanie materiału, ocenę jednorodności i stabilności, charakteryzowanie, przypisywanie wartości właściwości oraz jej niepewności, kończąc na dokumentach i etykietach.

Szkolenie to jest dedykowane dla producentów materiałów odniesienia zarówno realizujących procesy produkcji jak i planujących rozpoczęcie tej działalności, ale także dla laboratoriów, które produkują materiały odniesienia na własne potrzeby (produkcja in-house).

Poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia, to także zakres informacji użyteczny dla laboratoriów pozyskujących od zewnętrznych dostawców takie wyroby jak RM lub CRM, celem zapoznania się z wymaganiami, a w konsekwencji świadomym wyborem dostawców i możliwości kompleksowej oceny kompetencji tych producentów.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie warsztatów będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Czym się różnią materiały odniesienia (RM) od certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) i jakie może być ich zastosowanie w laboratorium?
 • Jak produkować materiały odniesienia w laboratorium na własne potrzeby (produkcja in-house)?
 • Jak opracowywać plan produkcji i co powinien zawierać?
 • Jak oceniać jednorodność i stabilność RM/CRM?
 • Jakie są metody charakteryzowania RM/CRM i jakie zasady powinny być stosowane przy ich wyborze?
 • Jakie informacje udostępniać klientom aby wykazać się kompetencjami w zakresie produkcji CRM?
 • Jakie informacje powinien zawierać Certyfikat RM a jakie CRM?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu zaangażowanego w produkcję materiałów odniesienia, a także dla personelu który realizuje zakupy wyrobów tj. certyfikowane materiały odniesienia (CRM), celem przybliżenia i poznania specyfiki i wymagań normy ISO 17034 aby jeszcze miarodajniej wybierać i oceniać dostawców tych wyrobów.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: ISO 17034

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: