Status szkolenia:

SPECJALISTA DS. GMP W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00-15.30))
Termin szkolenia: 22 kwietnia 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: GLP

Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 600,00 zł 738,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

SPECJALISTA DS. GMP W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

  1. Wymagania legislacyjne

1.1. ustawa o kosmetykach

1.2. wytyczne rozporządzenia WE/1223/2009

1.3. kategorie produktów klasyfikowanych jako kosmetyki

1.4. definicje podmiotów odpowiedzialnych za produkt

1.5. bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

1.6. raport bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

1.7. współpraca z Safety Assessorem

  1. Wymagania GMP w odniesieniu do wytycznych ISO 22716

2.1. odpowiedzialność i zadania personelu

2.2. organizacja zakładu

2.3. szkolenia personelu i weryfikacja skuteczności szkoleń

2.4. proces rekrutacyjny i wdrożeniowy personelu

2.5. wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń, plany kontroli i ochrona przed szkodnikami

2.6. kontrola jakości surowców, produktów, wyrobów gotowych i opakowań

2.7. przechowywanie i transport

2.8. parametry krytyczne w procesie wytwarzania produktów kosmetycznych, analiza ryzyk

2.9. kontrola jakości produktów

2.10. podwykonawstwo

2.11. postępowanie z wyrobami poza specyfikacją, reklamacje, proces wycofania produktów

  1. Dokumentacja w wytwórni kosmetycznej.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do Kierowników Laboratoriów i Zarządzających Jednostką Badawczą, Kierowników ds. Jakości, Kierowników Badań, Kierowników technicznych, pracowników laboratoriów i wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym wdrożeniem i utrzymywaniem aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania kosmetyków. Na szkolenie zapraszamy również pracowników laboratoriów badawczych, które chcą wprowadzić  GMP (DPW) do rutynowych badań żeby potwierdzić bezpieczeństwo (ekotoksyczne itp.) nowych substancji wykorzystywanych jako substancje czynne do kosmetyków,

Nasz wykładowca:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia praktyczne oraz audytorskie, między innymi wg wymagań ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów, a także wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Dobra praktyka wytwarzania_kosmetyki

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: