Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h (8.00-12.00))
Termin szkolenia: 05 lutego 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: MIKROBIOLOGIA
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Norma PN-EN ISO 7704:2023-06

Cel szkolenia:
celem szkolenia jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO 7704:2023-06 w zakresie kontroli wydajności filtrów membranowych stosowanych w badaniach mikrobiologicznych próbek wody. W trakcie szkolenie zostanie omówiony wymagany algorytm postepowania w procesie kontroli, prowadzący szkolenie zwróci uwagę na zmiany w odniesieniu do normy PN-ISO 7704:2001 a w drugiej części szkolenia omówione i przedstawione zostaną praktyczne przykłady realizacji procedury sprawdzenia.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

  1. Wymagania ogólne oraz niezbędne definicje.
  2. Zasady przeprowadzania sprawdzeń filtrów membranowych – cel sprawdzenia.
  3. Aparatura, szkło i niezbędne wyposażenie.
  4. Testowanie partii filtrów membranowych (współczynnik żyzności, selektywność i specyficzność ) – zasady przeprowadzania kontroli i oceny wyników.
  5. Testy dodatkowe – zasady i przyczyny przeprowadzania kontroli i oceny wyników.
  6. Dokumentowanie sprawdzenia.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie dedykowane laboratoriom mikrobiologicznym badającym wodę metodami opartymi
na technice filtracji membranowej zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 7704:2023-06. Szkolenie będzie przydatne dla personelu wykonującego badania mikrobiologiczne wody, dla personelu, który odpowiedzialny jest za prowadzenie kontroli materiałów wykorzystywanych do badań. Uczestnicy szkolenie poznają wymagania znowelizowanego dokumentu oraz zdobędą umiejętności zaprojektowania doświadczenia laboratoryjnego, przeprowadzenia sprawdzenia filtrów oraz oceny uzyskanych wyników.

Forma szkolenia: wykład, analiza praktycznych przykładów.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Nasz wykładowca: Marta Tytko
ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: MIKROBIOLOGIA

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: