Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00 – 15.30))
Termin szkolenia: 13 czerwca 2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: GC
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 550,00 zł 676,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji teoretycznych oraz praktycznych w odniesieniu do wykorzystania techniki chromatografii gazowej w badaniach laboratoryjnych. Bazując na podstawowej wiedzy z zakresu stosowania technik chromatograficznych omówione zostaną problemy pojawiające się w procesie chromatografowania oraz na etapie interpretacji chromatogramów, a wynikające z etapu pobierania i przygotowania próbek do analizy, jak również sposoby unikania tych problemów i ich rozwiązywania.

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które planują rozpocząć pracę z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej a mają już podstawową wiedzę o tej technice, a także dla osób, które już pracują z wykorzystaniem tej techniki, ale nie dysponują jeszcze bogatym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów związanych z chromatografowaniem.

Przedstawione będą nie tylko teoretyczne podstawy zagadnienia, ale również problemy i rozwiązania z wykorzystaniem rzeczywistych przykładów urządzeń dostarczanych przez wiodących producentów (zarówno obecnych – np. Perkin Elmer, Agilent, Bruker, Thermo, jak i producentów nieco starszych – np. Varian, Unicam, Carlo Erba, HP) – z jakimi ekspert spotkał się w swojej wieloletniej praktyce zawodowej.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Podstawowe parametry opisujące proces rozdzielania chromatograficznego;
 2. Podział technik chromatograficznych, zasada działania chromatografu gazowego, detektory i kolumny w chromatografii gazowej;
 3. Gazy w chromatografii gazowej;
 4. Techniki i sposoby pobierania próbek;
 5. Techniki i sposoby przygotowania próbek do analizy chromatograficznej;
 6. Podstawowe problemy związane z przygotowaniem próbek;
 7. Analiza jakościowa i ilościowa – przygotowanie wzorców i tworzenie krzywych kalibracyjnych, integracja i ocena chromatogramów;
 8. Problemy w analizie GC – jak właściwie je zidentyfikować i rozwiązać już na etapie przygotowania próbek.

uwaga: zapraszamy do przesyłania własnych pytań oraz problemów analitycznych przed szkoleniem na maila mk@msedu.pl

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie jest dedykowane dla osób, które planują rozpocząć pracę z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej a mają już podstawową wiedzę o tej technice, a także dla osób, które już pracują z wykorzystaniem tej techniki, ale nie dysponują jeszcze bogatym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów związanych z chromatografowaniem.

Forma szkolenia: wykłady, analiza przykładów, dyskusja, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia warsztatowe związane z zagadnieniami procesu chromatografowania oraz określania przydatności układu chromatograficznego, pytania od grupy.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Nasz wykładowca:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia (praktyczne) oraz audytor wewnętrzny – między innymi ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów wewnętrznych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

materiały szkoleniowe:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów.

Kod: Analityka + Analizy Instrumentalne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: