Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 11.06.2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny szkolenia z zakresu Weryfikacji, oceny niepewności oraz spójności pomiarowej w badaniach wody:

szkolenie ma na celu prezentacje praktycznego sposobu wdrażania następujących dokumentów PN-EN ISO 13843, PN-EN ISO 29201 oraz wymagań dokumentu DA-06. Szkolenie będzie prowadzone w blokach tematycznych, które z kolei zostaną podzielone na dwie części.

W pierwszej części prowadzący omówi wymagania norm a w drugiej części uczestnicy szkolenia analizować będą przykłady obliczeń w celu potwierdzenia zgodności postepowania. Analiza przykładowych zapisów z procesów weryfikacji umożliwi zdobycie i doskonalenie własnych umiejętności a także pozwoli unikną najczęściej spotykanych błędów.

Omawiane normy PN-EN ISO 13843, PN-EN ISO 29201

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Wymagania normy PN-EN ISO 13843.
 • Sposób wyznaczania cech kategorycznych – eksperyment laboratoryjny i obliczenia.
 • Analiza zapisów dotyczących wyznaczenia cech kategorycznych pod kątem poprawności doboru wyników, rodzaju próbek, wyboru test wtórnego, oceny wyników – warsztaty.
 • Jak obliczyć powtarzalność mierzoną rozkładem Poissona.
 • Analiza zapisów dotyczących wyznaczenia powtarzalności pod kątem poprawności doboru wyników, rodzaju próbek, oceny wyników – warsztaty.
 • Odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna – obliczanie wariancji operacyjnej.
 • Analiza zapisów dotyczących wyznaczenia odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej pod kątem poprawności doboru wyników, rodzaju próbek, sposobu obliczeń, oceny wyników – warsztaty.
 • Niepewność zliczania kolonii (indywidualna i laboratoryjna).
 • Analiza zapisów dotyczących wyznaczenia niepewności zliczania kolonii pod kątem poprawności doboru wyników, rodzaju próbek, sposobu obliczeń, oceny wyników – warsztaty.
 • Omówienie zasad dokumentowania procesu weryfikacji metod badawczych.
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 29201:2022 w zakresie podejścia globalnego dla mikrobiologicznych badań wody: niepewność operacyjna – eksperyment laboratoryjny, dobór matryc, dobór wyników, obliczenia- wymagania aneksu F
  Niepewność rozkładu –obliczenia, wybór sposobu obliczania -wymagania aneksu C, D i E
 • Warsztaty – obliczanie przedziału ufności dla metod z częściowym potwierdzeniem i bez potwierdzenia na podstawie przygotowanych przykładów.
 • Warsztaty– wyliczanie przedziału ufności dla bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 – przypadek szczególny
 • Omówienie zasad zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach mikrobiologicznych na przykładzie badania ogólnej liczby bakterii PN-EN ISO 6222:2004 oraz liczby Clostridium perfirngens PN-EN ISO 14189:2016-10

Forma szkolenia: wykład i wspólne warsztaty – ćwiczenia, analizy przypadków, dyskusja.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki wody w laboratoriach mikrobiologicznych który chce doskonalić swoje umiejętności. Szczególnie polecane dla osób zajmujących się weryfikacją i oceną niepewności oraz zapewnieniem spójności pomiarowej dla próbek wody oraz pracujących z normami:

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04; PN-EN ISO 6222:2004; PN-EN ISO 14189:2016-10

Nasz wykładowca:

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: