Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 17.05.2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny szkolenia z zakresu Weryfikacji, oceny niepewności oraz spójności pomiarowej w badaniach żywności i kosmetyków:

szkolenie ma na celu prezentacje praktycznego sposobu przeprowadzenia procesu weryfikacji metod mikrobiologicznych, ocenę niepewności oraz zapewnienie spójności pomiarowej. Szkolenie będzie prowadzone w blokach tematycznych, które z kolei zostaną podzielone na dwie części.

W pierwszej części prowadzący omówi wymagania norm a w drugiej części uczestnicy szkolenia analizować będą przykłady obliczeń w celu potwierdzenie zgodności postepowania. Analiza przykładowych zapisów z procesów weryfikacji umożliwi zdobycie i doskonalenie własnych umiejętności a także pozwoli unikną najczęściej spotykanych błędów.

Norma PN-EN ISO 16140-3

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Wymagania normy PN-EN ISO 16140-3.
 • Omówienie eksperymentu wyznaczania granicy wykrywalności LOD
 • Analiza zapisów dotyczących wyznaczenia LOD50 pod kątem poprawności doboru matrycy, wyboru protokołu postępowania, oceny wyników – warsztaty
 • Prezentacja algorytmu postepowania w procesie wyznaczania precyzji pośredniej
  i e-bias. Praca z wykorzystaniem przygotowanych danych liczbowych.
 • Analiza zapisów dotyczących wyznaczenia precyzji pośredniej i e-bias pod kątem poprawności doboru matrycy, protokołu postepowania, oceny wyników – warsztaty
 • Wyznaczenie powtarzalności, czułości, specyficzności, selektywności oraz poprawności jako cech charakterystycznych metod badawczych- omówienie zasad eksperymentu i prezentacja obliczeń.
 • Omówienie zasad dokumentowania procesu weryfikacji metod badawczych.
 • Zasady przeprowadzenia walidacji procesu neutralizacji w badaniach próbek kosmetyków.

Forma szkolenia: wykład i wspólne warsztaty – ćwiczenia, analizy przypadków, dyskusja.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki żywności i / lub kosmetyków w laboratoriach mikrobiologicznych który chce doskonalić swoje umiejętności. Prezentuje ono kompleksowe podejście do weryfikacji, oceny niepewności i zapewnienia spójności pomiarowej dla metod mikrobiologicznych w badaniach próbek żywności i kosmetyków.

Nasz wykładowca:

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: