Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h (8.00-12.00))
Termin szkolenia: 24 października 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny

Cel szkolenia: szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. Treści szkolenia podzielone zostaną na bloki tematyczne w których prowadzący omówi wymagania poszczególnych dokumentów. W pierwszej części prowadzący omówi wymagania dotyczące przeglądu zleceń, ofert i umowy w zakresie niepewności oraz stwierdzania zgodności. W drugim bloku zostanie przedstawiony algorytm postepowania  w procesie oceny niepewności technicznej, niepewności matrycy oraz niepewności dystrybucyjnej,. Omówione zostaną  zasady przeprowadzenia niezbędnych eksperymentów i sposób wyliczenia poszczególnych wielkości.
W trzecim bloku tematycznym zaprezentowane zostaną zasady stwierdzenia zgodności opisane w  ILAC G8:09/2019.

Program szkolenia

 1. Omówienie wymagań dokumentowania ustaleń z klientem w zakresie prezentacji niepewności i stwierdzania zgodności.
 2. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 19036:2020-04 w zakresie:
  niepewność techniczna – eksperyment laboratoryjny, gromadzenie danych,
  obliczenia, niepewność matrycy – eksperyment laboratoryjny, gromadzenie danych, obliczenia niepewności dystrybucji – obliczenia.
 3. Warsztaty – obliczanie przedziału ufności dla metod z częściowym potwierdzeniem i bez potwierdzenia na podstawie przygotowanych przykładów.
 4. Omówienie wymagań dokumentu ILAC G8:09/2019. Przedstawienie algorytmu postepowania w procesie stwierdzania zgodności dla zasady prostej akceptacji, binarnej zasady z pasmem ochronny oraz niebinarnej zasady z pasmem ochronnym.
 5. Warsztaty – praktyczne dokonywanie oceny zgodności dla przygotowanych wyników z wykorzystaniem wszystkich trzech zasad w odniesieniu do ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
 6. Warsztaty – podsumowujące szkolenie ćwiczenie polegające na obliczeniu przedziału ufności dla różnych metod i dokonanie stwierdzenia zgodności.
 7. Prezentacja niepewności i stwierdzania zgodności na sprawozdaniach z badań – omówienie różnych możliwości na podstawie praktycznych przykładów.

Forma szkolenia: krótkie wprowadzenie + przykłady z działalności laboratorium + wspólne warsztaty.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: do personelu odpowiedzialnego za ocenę niepewności oraz dla personelu upoważnionego do stwierdzania zgodności. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie norm wykorzystywanych do oceny zgodności oraz dokumentu ILAC G8:09/2019. W trakcie szkolenie uczestnicy będą doskonalić praktyczne umiejętności stosowania wymagań w bieżącej pracy laboratorium. Uczestnicy szkolenia w trakcie szkolenia opracują arkusze obliczeniowe, które będą gotowym narzędziem do wykorzystania w pracy rutynowej.

Nasz wykładowca:

mgr Marta Tytko – ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: