Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00 – 14.00))
Termin szkolenia: 24 kwietnia 2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: norma 17025_zasoby
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Pozyskiwanie wyrobów i usług od zewnętrznych dostawców (zakupy) przysparza laboratoriom wiele trudności, a zmieniające się wymagania, w tym wymagania akredytacyjne nakładają na laboratorium co raz to bardziej szczegółowe restrykcje w zakresie potencjalnych dostawców.

W świetle nowych polityk PCA – DA-05 i DA-06, nie każde laboratorium wzorcujące, nie każdy producent materiału odniesienia i nie każdy organizator badań biegłości jest właściwy aby spełniać wymagania akredytacyjne.

Szkolenie to ma na celu omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz, a następnie na konkretnych przykładach pokazać możliwe rozwiązania dla laboratorium, z podziałem na różne grupy dostawców wyrobów i usług. Szkolenie, poprzez formułę praktycznego kursu, prezentować będzie przykładowe procedury dot. wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz oraz zapisy jakie powinny być tworzone w laboratorium w związku z każdym zakupem mającym wpływ na działalność laboratoryjną. Omówione i zobrazowane przykładami zostaną możliwe sposoby określania kryteriów oceny dostawców, wyboru dostawców, monitorowania dostawców i ponownej oceny zewnętrznych dostawców.

W trakcie szklenia zostanie także poruszona kwestia związana z auditem dostawców (auditem drugiej strony), począwszy od planowania takich audytów w tym metod auditu, poprzez jego realizację i udokumentowanie jego wyników, a także w odniesieniu do kompetencji personelu (auditorów) odpowiedzialnych za realizację auditu dostawcy.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie warsztatów będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wymaga od laboratorium w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz?
 • Jak powinna wyglądać procedura laboratorium w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz?
 • Jakie zapisy powinno utrzymywać laboratorium z realizowanych zakupów?
 • Jak specyfikować wymagania dla wyrobów i usług tj. wzorcowanie, CRM, badania biegłości, szkolenia, wyposażenie, badania / wzorcowania (podwykonawstwo)?
 • Jak określać kryteria oceny dla dostawców usług (tj. szkolenia, wzorcowania, badania, badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne, serwis) oraz wyrobów (wyposażenie, certyfikowane materiały odniesienia)?
 • Jak wybierać dostawcę?
 • Jak monitorować zewnętrznych dostawców?
 • Na czym polega i jak realizować ponowną ocenę zewnętrznych dostawców?
 • Czy trzeba utrzymywać listy dostawców?
 • Co i w jakiej formie komunikować zewnętrznym dostawcom?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: Szkolenie, przeznaczone dla personelu laboratorium odpowiedzialnego za realizację zakupów, ale także dla personelu działów realizujących zakupu na potrzeby laboratorium, celem przybliżenia specyfiki i wymagań dla wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz na potrzeby działalności laboratoryjne. Szkolenie będzie pomocne dla osób planujących / realizujących audity pionowe dostawców.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod szkolenia: norma 17025_zasoby

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: