Audit wewnętrzny w laboratorium. Podejście do auditu wewnętrznego w laboratorium na przykładzie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz

2023-02-23T13:04:29+01:00

Audit wewnętrzny w laboratorium. Podejście do auditu wewnętrznego w laboratorium na przykładzie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz Audity wewnętrzne / audyty wewnętrzne* to pojęcie znane personelowi laboratoriów, ponieważ każde laboratorium deklarujące wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest zobligowane wykonywać audity w zaplanowanych odstępach czasu. Audit wewnętrzny w laboratorium Audity Więcej informacji