Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00 – 15.30))
Termin szkolenia: 26 października 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Kurs Auditora Wewnętrznego w Laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu posiadającego doświadczenie w zakresie auditowania systemu zarządzania i pragnącego doskonalić swój warsztat auditorski.

Szkolenie przeprowadzone w całości w formie warsztatów online, polegać będzie na inscenizowaniu realizacji auditu w danych obszarach systemowych i technicznych w odniesieniu do wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę w obszarze wymagań tj. działania odnoszące się do ryzyk i szans, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz, skargi, raportowanie, potwierdzenie ważności pwyników, stwierdzenie zgodności, personel. W trakcie kursu uczestnicy analizować będą przykładowe procedury oraz zapisy oraz analizować konkretne sytuacje auditowe i formułować niezgodności oraz spostrzeżenia.

W ramach realizacji warsztatów w formie online, uczestnicy szkolenia na 5 dni przed terminem szkolenia otrzymają materiały szkoleniowa w postaci przykładowych procedur, zapisów i opisu sytuacji auditowych wraz z instrukcją postępowania z przekazanymi materiałami.

Ćwiczenia realizowane w trakcie szkolenia przez poszczególnych uczestników zapisywane będą przez wykładowcę w jednym pliku prezentowanym (wyświetlanym) wszystkim uczestnikom, który po zakończeniu szkolenia zostanie przesłany drogą mailową jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Na co zwracać uwagę w trakcie przygotowania do auditu, przeglądając procedury laboratorium?
 • Na co zwracać uwagę analizując zapisy w laboratorium?
 • Jak formułować pytania w trakcie auditu i w jakiej kolejności je zadawać, aby audit był logiczny i spójny?
 • Jak dostosować techniki auditowania w odniesieniu do auditowanego obszaru?
 • Kiedy stwierdzić niezgodność a kiedy sformułować spostrzeżenie?
 • Jak prawidłowo formułować niezgodności i spostrzeżenia?
 • Jak oceniać plany i działania podjęte przez laboratorium w odniesieniu do naszej niezgodności lub spostrzeżenia?

Forma szkolenia: warsztaty oraz omówienie sytuacji auditowych

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: Szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który realizuje  audity wewnętrzne wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i pragnie doskonalić swój warsztat auditorski. Oczekuje się, że uczestnicy szkolenia posiadają wiedzę z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenia.

Zaleca się, aby szkolenie to było kontynuacją szkolenia WYTYCZNE DOT. AUDITOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08  – KURS PODSTAWOWY lub aby uczestnicy szkolenia mieli doświadczenie auditorskie związane również ze znajomością normy  PN-EN ISO 19011:2018-08.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Kurs Auditor Wewnętrzny w Laboratorium

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: