Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (5 h (8.00-13.00))
Termin szkolenia: 18 marca 2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Elastyczne zakresy akredytacji, to dla coraz większej liczby dziedzin działalności laboratoryjnej niezwykle użyteczne narzędzie umożliwiające powoływanie się na akredytację na zmodyfikowane metody akredytowane bez konieczności wcześniejszego informowania PCA (wnioskowania o rozszerzenie/ uaktualnienie zakresu akredytacji przy każdej zmianie w metodzie).

Celem szkolenia jest omówienie w sposób prosty i praktyczny aspektów tj.:

 • czym jest akredytacja w zakresie elastycznym,
 • kiedy warto mieć elastyczny zakres akredytacji,
 • jak można wykorzystać elastyczny zakres akredytacji w realizacji zadań laboratorium,
 • jak dostosować system zarządzania do zarządzania zakresem elastycznym,
 • na czym polega ocena laboratorium (audyt) w zakresie elastycznym,
 • jak wnioskować do PCA o elastyczny zakres akredytacji.

W trakcie szkolenia szczególnej uwadze zostaną poświęcone zagadnienia dot.:

 • „rodzajów” elastyczności,
 • kompetencji personelu zarządzającego elastycznym zakresem akredytacji,
 • walidacji / weryfikacji  metod,
 • zasad opracowywania list badań w ramach zakresu elastycznego,

W ramach dyskusji z uczestnikami szkolenia, będziemy omawiać obszary działalności laboratoryjnych, dla których warto posiadać akredytację w elastycznym zakresie oraz jakie są zasady jej udzielania.

W części warsztatowej omówione i zobrazowane konkretnymi przykładami zostaną niezbędne zmiany/uzupełnienia w dyspozycjach systemu zarządzania laboratorium charakterystyczne dla elastycznego zakresu akredytacji.

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium + wspólne warsztaty.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla laboratoriów, które mają lub rozważają rozszerzenie zakresów akredytacji o zakresy elastyczne, w tym dla personelu laboratorium, który odpowiada za zarzadzania elastycznym zakresem akredytacji oraz personelu wykonującego badania i zaangażowanego w wybór, modyfikacje, weryfikacje i walidacje metod.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: