Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00 – 14.00))
Termin szkolenia: 30 września 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest omówienie wymagań norm oznaczania liczby gronkowców a także praktyczna prezentacja sposobu wdrożenia metod do stosowania w laboratorium. W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany wprowadzone w aktualnie obowiązujących edycjach normy w odniesieniu do dokumentów uprzednio obowiązujących. Zostanie przedstawiony pełny algorytm postepowania od analizy dokumentów, poprzez elementy weryfikacji zgodnie z norma PN-EN ISO 16140-3, elementy oceny niepewności zgodnie z PN-EN ISO 19036 oraz planowanie programów potwierdzania ważności.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Jakie zmiany wprowadziły nowe edycje norm?
 2. Jak postępować w trakcie badania z wykorzystaniem pożywki Baird-Parker?
 3. Jak postępować w w trakcie badania z wykorzystaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem?
 4. Czy laboratorium powinno przeprowadzić ponowną weryfikacje dokumentów?
 5. Jakie cechy weryfikacji powinny zostać wyznaczone?
 6. Jak analizować dane walidacyjne w dokumentach?
 7. Precyzja pośrednia – przeprowadzenie eksperymentu oraz statystyczna ocena wyników.
 8. Bias – przeprowadzenie eksperymentu oraz statystyczna ocena wyników.
 9. Jak policzyć przedział ufności dla uzyskiwanych wyników?
 10. Jak zapewnić spójność pomiarową w badaniu liczby gronkowców?
 11. Które szczepy będą niezbędne do zapewnienia właściwych warunków kontroli?

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA – które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki żywności w laboratoriach mikrobiologicznych którego zadaniem będzie wdrożenie lub uaktualnienie metody oznaczania liczby gronkowców kolagulazododatnich. Szkolenie pozwoli podnieść kompetencje personelu i doskonalić umiejętności personelu badającego próbki żywności w laboratoriach mikrobiologicznych.

Nasz wykładowca:

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: