Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h)
Termin szkolenia: 08 grudnia 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,90 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowo opublikowanej normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07 w zakresie weryfikacji metod mikrobiologicznych w pojedynczym laboratorium oraz zaprezentowanie praktycznych sposobu przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych.

W takcie szkolenie zostaną także omówione wymagania dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 dotyczącego weryfikacji mikrobiologicznych metod badania próbek wody.

W trakcie szkolenie na podstawie przygotowanych casy study zostaną przedstawione formuły obliczenie niezbędne do przeprowadzenie procesu weryfikacji. Szkolenie ma na celu doskonalenie praktycznych umiejętności planowania, przeprowadzania oraz dokumentowania procesu.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • W jakich laboratoriach ma zastosowanie norma PN-EN ISO 16140-3:2021-07?
 • Co to jest weryfikacja metody a co to jest weryfikacja produktu?
 • Jak przeprowadzić weryfikacje metody bez danych walidacyjnych.
 • Jak przeprowadzić weryfikacje metody która posiada opublikowany protokół walidacyjny
 • Jak dobrać próbki do procesu potwierdzania metody, czyli jakie wybrać matryce i jakie poziomy kolonizacji próbek?
 • Czy w procesie potwierdzania należy uwzględniać próbki z małą lub dużą liczbą drobnoustrojów?
 • Jakie cechy charakterystyczne metody muszą zostać wyznaczone na etapie potwierdzania metod do stosowania?
 • Czy można potwierdzać metodę do stosowania na próbkach kontaminowanych?
 • W jaki sposób ocenić uzyskane wartości wyznaczanych cech metod badawczych, jakie kryteria zastosować?
 • Obliczanie poszczególnych cech charakterystycznych tj. czułość specyficzność, selektywność, powtarzalność, niepewność liczenia kolonii, powtarzalność (woda). Odchylenie standardowe precyzji pośredniej (żywność), eLOD50, eBias – tworzenie formuł obliczeniowych krok po kroku w programie Excel.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA – które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki żywności i wody w laboratoriach mikrobiologicznych który zobowiązany jest do działań mających na celu przeprowadzanie oceny niepewności metod badawczych i chce doskonalić swoje umiejętności.

Nasz wykładowca:

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: