Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7h)
Termin szkolenia: 23 października 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące procesu
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności lub posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie walidacji / weryfikacji metod badawczych w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie wymagania w zakresie procesu walidacji / weryfikacji metod badawczych zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 2. Kiedy przeprowadzamy walidację, a kiedy weryfikację metody badawczej?
 3. Kto z personelu może brać udział w procesie walidacji / weryfikacji metody badawczej?
 4. Ustalamy plan walidacji / weryfikacji metody badawczej.
 5. Ustalamy założenia i kryteria walidacyjne / weryfikacyjne dla metod badawczych.
 6. Jak zdefiniować poszczególne parametry walidacyjne / weryfikacyjne:
 • granica wykrywalności;
 • granica oznaczalności;
 • precyzja (powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność);
 • dokładność;
 • poprawność;
 • zakres pomiarowy;
 • liniowość;
 • selektywność;
 • odporność; elastyczność dla danych metodyk badawczych?
  7. Jakie zależności i testy statystyczne możemy wykorzystywać podczas wyznaczania parametrów walidacji / weryfikacji metody badawczej?
  8. Jakie informacje i obliczenia powinniśmy zamieścić w raporcie z walidacji / weryfikacji metody badawczej?
  9. Kiedy wykonujemy rewalidację / ponowną weryfikację metody badawczej?
  10. Jakie dane z procesu potwierdzania ważności wyników możemy wykorzystać podczas rewalidacji / ponownej weryfikacji metody badawczej?
  11.Wyznaczanie i potwierdzanie podstawowych parametrów walidacyjnych / weryfikacyjnych dla metod badawczych – granica wykrywalności, granica oznaczalności, precyzja, dokładność, poprawność, liniowość, selektywność (odzysk, obciążenie metody BIAS) – tworzenie formuł obliczeniowych krok po kroku w programie Excel.
  12. Wyznaczanie i potwierdzanie podstawowych parametrów walidacyjnych / weryfikacyjnych dla etapu pobierania próbek – tworzenie formuł obliczeniowych krok po kroku w programie Excel.
  13. Analiza wyników dla poszczególnych parametrów walidacyjnych / weryfikacyjnych pod względem ich sensu analitycznego – dla wyznaczonych parametrów na różnych poziomach na podstawie utworzonych formuł obliczeniowych.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki w laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu przeprowadzanie walidacji / weryfikacji metod badawczych, a posiada niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub chce doskonalić swoje umiejętności.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA – które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: