Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5h (8.00 – 15.30))
Termin szkolenia: 26 września 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie kompetencji osób nadzorujących i/lub wykonujących badania próbek w obszarach regulowanych prawnie z zakresu wód i ścieków, w tym laboratoriów wnioskujących o uzyskanie zatwierdzenia do badań wody do spożycia, tak aby wykonywali te badania zgodnie z wymaganiami obowiązujących uregulowań prawnych.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie wymagania legislacyjne obowiązują w Polsce w obszarach regulowanych prawnie w zakresie badań wód (wód powierzchniowych, wód podziemnych, wody do spożycia, wody na pływalniach) oraz ścieków?
 2. Kto i według jakich wymogów może w Polsce pobierać i badać próbki wód i ścieków, aby wyniki były uznawane przez jednostki nadzorujące? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstami rozporządzeń)
 3. Jakie są wymagania dotyczące metodyk w obszarze badań wód i ścieków? Metodyki referencyjne i równoważne z referencyjnymi. – zajęcia warsztatowe (praca z tekstami rozporządzeń)
 4. Jak laboratorium może uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, aby móc badać wodę do spożycia? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstem ustawy i rozporządzenia)
 5. Dokumentacja, jaką należy złożyć wraz z wnioskiem o zatwierdzenie laboratorium do badania wody do spożycia przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. – zajęcia warsztatowe
 6. Jakie minimalne charakterystyki powinny spełniać metody badań zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstem rozporządzenia)
 7. Jaki zakres może mieć kontrola laboratorium badającego wodę do spożycia przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego?
 8. Jakie obowiązki ma laboratorium, które uzyska zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego do badania wody do spożycia? – zajęcia warsztatowe (praca z tekstem rozporządzenia)
 9. Jaką zasadę przyjąć w laboratorium przy stwierdzaniu zgodności uzyskiwanych wyników badań wód i ścieków? – zajęcia warsztatowe
 10. Metody referencyjne niekredytowane czy metody akredytowane wycofane – które metody stosować w okresie zgłoszenia wniosku o uaktualnienie zakresu akredytacji o nowe wydania zmieniających się wydań norm?
 11. Przedstawianie przez akredytowane laboratoria w obszarze badań wód i ścieków wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację, zgodnie z wytycznymi dokumentuDA-02 oraz komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r.
 12. Pytania od grupy – dyskusja nad problemami laboratoriów.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i/lub wykonywanie badań próbek środowiskowych w obszarach regulowanych prawnie z zakresu wód powierzchniowych, wód podziemnych, wody do spożycia, wody na pływalniach oraz ścieków.

Forma szkolenia: wykłady, wspólne ćwiczenia (praca z tekstem rozporządzenia)

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: